Resico V1 kases sistēmas lietotāja instrukcija paredzēta Resico V1 kases sistēmas funkcionalitātes apgūšanai.

Kases sistēma Resico ir reģistrēta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.96

APRAKSTS 

Resico V1 kases sistēmas tirdzniecības modulis paredzēts tirdzniecības vietai, preču un pakalpojumu realizācijas uzskaitei un darījumu un par tiem veiktās samaksas, kā arī naudas iemaksu un izmaksu uzskaitei un reģistrēšanai. 

Transakcijai pievienojot preci, pakalpojumu, komentāru vai klientu, tā tiek uzsākta. Transakcija tiek noslēgta, darījumu apmaksājot vai atceļot. Jebkura uzsākta transakcija tiek reģistrēta Reģistrētās programmas datubāzē. Kases sistēmas darbības neparedzēta pārtraukuma rezultātā iesāktā transakcija netiek zaudēta, pēc kases sistēmas darbības atjaunošanas iesāktā transakcija ir pieejama un var tikt turpināta, apmaksāta vai anulēta.  

Resico V1 Kases sistēmā preču atgriešana un pārdošana viena darījuma ietvaros nav atļauta. 

Resico V1 kases sistēma nenodrošina cash back, samaksu ar citu valūtu, valūtas maiņas operācijas, uzpirkšanu, preču ar parolēm (kas aizstātas ar citiem simboliem) pārdošanu. Resico V1 kases sistēmā nevar reģistrēt samaksu, kas nav samaksa par preci vai pakalpojumu (piemēram, amata atlīdzību).  

Zemāk dokumentētajos scenārijos tiek izmantots standarta Resico V1 kases sistēmas ekrāna elementu izkārtojums, tas var tikt piemērots katra klienta vajadzībām un vēlmēm. Aprakstā minētie un redzamie preču piemēri – to kodi, nosaukumi un attēli ir izdomāti un nevar tikt attiecināti pret reāliem produktiem. Jebkāda līdzības ir netīšas un nav speciālas.   

DARBA UZSĀKŠANA 

Darbu uzsākot Kases sistēmas Operatoram jāievada savs lietotāja kods un parole. Lietotāja koda un paroles ievadīšanai var izmatot skārienjūtīgo ekrānu, klaviatūru, peli, magnētiskās joslas lasītāju, NFC karšu lasītāju, svītru kodu lasītāju vai citas Kases sistēmai pievienotas perifērijas, kuras paredzētas datu ievadei.   

TIRDZNIECĪBAS OPERĀCIJAS 

PĀRDOŠANA 

Produktu pievienošana pirkumam var tikt realizēta vairākos veidos.  

  • Ievadot produkta, pakalpojuma kodu vai svītrkodu un izvēloties komandu Ievade 

Ievadei var izmatot skārienjūtīgo ekrānu, klaviatūru, peli, magnētiskās joslas lasītāju, NFC karšu lasītāju, svītru kodu lasītāju vai citas Kases sistēmai pievienotas perifērijas, kuras paredzētas datu ievadei.   

  • Izvēloties produktu no Produktu režģa skata 

  • Izvēloties produktu no produktu saraksta 

  • Izvēloties produktu kopu (komplektu) no produktu grozu saraksta 

Ja nepieciešams pirkumam pievienot vairākus vienādus produktus, pirms produkta ievades jāievada vēlamais produktu daudzums un  jāizvēlas funkcija reizināt (*).  

LABOŠANA 

Resico V1 piedāvā vairākas pārdošanas vai atgriešanas darījuma rindas labošanas iespējas: 

  • Dzēst rindu 

  • Mainīt rindas daudzumu 

  • Mainīt produkta cenu 

Dzēst rindu – Iezīmējot pārdošanas vai atgriešanas darījuma rindu un izvēloties komandu “Dzēst”, rinda tiks atzīmēta kā dzēsta un lietotājam būs redzamā kā pārsvītrota. Dzēstā rinda tiks saglabāta reģistrētās programmas datubāze un tiks attēlota uz čeka izdrukas, kā no darījuma noņemta rinda. 

Gadījumā, ja kases sistēmas operatoram ir ierobežotas tiesības, šī funkcionalitāte var nebūt pieejama. Šādā gadījumā tiek izvadīts attiecīgs paziņojums.  

Mainīt rindas daudzumu – Iezīmējot pārdošanas vai atgriešanas darījuma rindu un izvēloties komandu “Mainīt rindas daudzumu”, atvērsies ievades forma, kas atspoguļo izvēlētā produkta vai  pakalpojuma kodu un aprakstu, šobrīd aktuālo daudzumu un mērvienību, lietotājam tiek dota iespēja ievadīt jaunu daudzumu vai atcelt darbību un atgriezties atpakaļ neveicot izmaiņas. Lietotāja saskarnē rinda tiks attēlota ar jauno – izmainīto daudzumu.  

Gadījumā, ja kases sistēmas operatoram ir ierobežotas tiesības, šī funkcionalitāte var nebūt pieejama. Šādā gadījumā tiek izvadīts attiecīgs paziņojums.  

Mainīt cenu – Iezīmējot pārdošanas vai atgriešanas darījuma rindu un izvēloties komandu “Mainīt cenu”, atvērsies ievades forma, kas atspoguļo izvēlētā produkta vai  pakalpojuma kodu un aprakstu un šobrīd aktuālo cenu, lietotājam tiek dota iespēja ievadīt jaunu cenu vai atcelt darbību un atgriezties atpakaļ neveicot izmaiņas. Lietotāja saskarnē rinda tiks attēlota ar jauno – izmainīto cenu un piezīmi par cenas nomaiņas faktu, kā arī oriģinālās un mainītās cenas starpību.  

Gadījumā, ja kases sistēmas operatoram ir ierobežotas tiesības, šī funkcionalitāte var nebūt pieejama. Šādā gadījumā tiek izvadīts attiecīgs paziņojums.

KOMENTĀRI 

Izvēloties funkciju “Pievienot komentāru” Kases sistēmas Operatoram ir iespēja pievienot pārdošanas vai atcelšanas darījumam komentāru. Komentāra ievade notiek atsevišķā šim nolūkam izdalītā lietotāja saskarnes logā. Ievadei var izmatot skārienjūtīgo ekrānu, klaviatūru, peli, magnētiskās joslas lasītāju, NFC karšu lasītāju, svītru kodu lasītāju vai citas Kases sistēmai pievienotas perifērijas, kuras paredzētas datu ievadei. Resico V1 kases sistēmā katram dokumentam ir paredzēta tikai viena komentāra pievienošana. Izvēloties funkciju “Pievienot komentāru” atkārtoti tiek dota iespēja rediģēt vai papildināt jau iepriekš pievienotu komentāru.  

ATLAIDES 

Resico V1 funkcionalitāte paredz vairākus atlaižu piemērošanas scenārijus: 

  • Kases sistēmas operatora definēta rindas atlaide 

  • Kases sistēmas operatora definēta kopējā pirkumu groza atlaide 

  • Datu bāzes programmā definēta automātiska klienta lojalitātes atlaide 

  • Datu bāzes programmā definēta automātiska klienta atlaide 

  • Datu bāzes programmā definēta automātiska preču grupas atlaide 

  • Datu bāzes programmā definēta kopējā pirkumu groza atlaide 

  • Datu bāzes programmā definēta preces atlaide  

  • Datu bāzes programmā definēta automātiska klienta un produktu kategorijas kombinācijas atlaide 

Kases sistēmas operatora definēta rindas atlaide – Iezīmējot pārdošanas vai atgriešanas darījuma rindu un izvēloties komandu “Rindas Atl”, atvērsies ievades forma, kas atspoguļo izvēlētā produkta vai  pakalpojuma kodu un aprakstu. Lietotājam tiek dota iespēja ievadīt rindas atlaidi procentos vai atcelt darbību un atgriezties atpakaļ neveicot darbību. Ievadei var izmatot skārienjūtīgo ekrānu, klaviatūru, peli, magnētiskās joslas lasītāju, NFC karšu lasītāju, svītru kodu lasītāju vai citas Kases sistēmai pievienotas perifērijas, kuras paredzētas datu ievadei. Lietotāja saskarnē rinda tiks papildināta ar piezīmi par atlaides piemērošanas faktu, kā arī atlaides iespaidu uz rindas summu. Izņēmums ir produkti, kuru parametros ir veikta atzīme par aizliegumu šiem produktiem piemērot atlaidi, šādā gadījumā kases operatoram tiek izvadīts paziņojums un atlaide netiek piemērota. Atlaides piemērošana atspoguļojas arī  čeka izdrukā. 

Gadījumā, ja kases sistēmas operatoram ir ierobežotas tiesības, šī funkcionalitāte var nebūt pieejama. Šādā gadījumā tiek izvadīts attiecīgs paziņojums.  

Kases sistēmas operatora definēta kopējā groza atlaide – izvēloties komandu “Kopā %” vai “Pirkuma atlaide”, atvērsies ievades forma, kas atspoguļo šī brīža kopējo groza vērtību. Lietotājam tiek dota iespēja ievadīt kopējo groza atlaidi procentos vai atcelt darbību un atgriezties atpakaļ neveicot darbību. Lietotāja saskarnē katra attiecināmā rinda tiks iekrāsota un papildus attēlojas kopēja piezīme par atlaides piemērošanas faktu, kā arī atlaides iespaidu uz rindas summu. Izņēmums ir produkti, kuru parametros ir veikta atzīme par aizliegumu šiem produktiem piemērot atlaidi. Kases sistēmas operatora definētā kopējā groza atlaide attiecas arī uz jaunizveidotām rindām, kuras tiek pievienotas darījumam jau pēc atlaides piemērošanas fakta. Atlaides piemērošana atspoguļojas arī  čeka izdrukā. 

Gadījumā, ja kases sistēmas operatoram ir ierobežotas tiesības, šī funkcionalitāte var nebūt pieejama. Šādā gadījumā tiek izvadīts attiecīgs paziņojums.  

Datu bāzes programmā definēta automātiska klienta lojalitātes atlaide – ja kases sistēma tiek lietota integrācijā ar datubāzes programmu un datubāzes programmā tiek definētas lojālo klientu atlaides, tā piemērosies automātiski visām darījuma rindām, ja darījumam tiks norādīts klients un uz klientu attiecas kāda no definētajām lojalitātes atlaidēm. Lietotāja saskarnē katra rinda tiks iekrāsota un papildus attēlojas kopēja piezīme par atlaides piemērošanas faktu, kā arī atlaides iespaidu uz rindas summu. Izņēmums ir produkti, kuru parametros ir veikta atzīme par aizliegumu šiem produktiem piemērot atlaidi. Atlaides piemērošana atspoguļojas arī  čeka izdrukā. 

Datu bāzes programmā definēta automātiska klienta atlaide – ja kases sistēma tiek lietota integrācijā ar datubāzes programmu un datubāzes programmā tiek definētas klientu vai klientu grupu atlaides, tās piemērosies automātiski visām darījuma rindām, ja darījumam tiks norādīts klients uz klientu attiecas kāda no datubāzes programmā definētajām klientu vai klientu grupu atlaidēm. Lietotāja saskarnē katra rinda tiks iekrāsota un papildus attēlojas kopēja piezīme par atlaides piemērošanas faktu, kā arī atlaides iespaidu uz rindas summu. Izņēmums ir produkti, kuru parametros ir veikta atzīme par aizliegumu šiem produktiem piemērot atlaidi. Atlaides piemērošana atspoguļojas arī  čeka izdrukā. 

Datu bāzes programmā definēta automātiska preču grupas atlaide – ja kases sistēma tiek lietota integrācijā ar datubāzes programmu un datubāzes programmā tiek definētas preču grupas atlaides, tās piemērosies automātiski visām darījuma rindām, ja darījumā iekļautās preces un to kopums atbilst kādai no datubāzes programmā definētajām preču grupu atlaidēm. Lietotāja saskarnē katra rinda tiks papildināta ar piezīmi par atlaides piemērošanas faktu, kā arī atlaides iespaidu uz rindas summu. Izņēmums ir produkti, kuru parametros ir veikta atzīme par aizliegumu šiem produktiem piemērot atlaidi. Atlaides piemērošana atspoguļojas arī  čeka izdrukā. 

Datu bāzes programmā definēta preču groza apjoma atlaide – ja kases sistēma tiek lietota integrācijā ar datubāzes programmu un datubāzes programmā tiek definētas preču groza apjoma atlaides, tās piemērosies automātiski visām darījuma rindām, ja darījumā iekļauto preču kopums atbilst kādai no datubāzes programmā definētajām preču groza apjoma atlaidēm. Lietotāja saskarnē katra rinda tiks iekrāsota papildus attēlojas kopēja piezīme par atlaides piemērošanas faktu, kā arī atlaides iespaidu uz rindas summu. Izņēmums ir produkti, kuru parametros ir veikta atzīme par aizliegumu šiem produktiem piemērot atlaidi. Atlaides piemērošana atspoguļojas arī  čeka izdrukā. 

Datu bāzes programmā definēta preces atlaide – ja kases sistēma tiek lietota integrācijā ar datubāzes programmu un datubāzes programmā tiek definētas preču  atlaides, tās piemērosies automātiski darījuma rindām, ja rindā esošā prece un rindas apjoms vai skaits atbilst kādai no datubāzes programmā definētajām preces atlaidēm. Lietotāja saskarnē rinda tiks papildināta ar piezīmi par atlaides piemērošanas faktu, kā arī atlaides iespaidu uz rindas summu. Izņēmums ir produkti, kuru parametros ir veikta atzīme par aizliegumu šiem produktiem piemērot atlaidi. Atlaides piemērošana atspoguļojas arī  čeka izdrukā. 

Datu bāzes programmā definēta automātiska klienta un produktu kategorijas kombinācijas atlaide  – ja kases sistēma tiek lietota integrācijā ar datubāzes programmu un datubāzes programmā tiek definētas automātiskas klienta un produktu kategoriju kombinācijas atlaides, tās piemērosies automātiski darījuma rindām, ja rindās esošo preču kategorijas un darījumam pievienotais klienta kombinācija atbilst kādai no datubāzes programmā definētajām atlaidēm. Lietotāja saskarnē rinda tiks papildināta ar piezīmi par atlaides piemērošanas faktu, kā arī atlaides iespaidu uz rindas summu. Izņēmums ir produkti, kuru parametros ir veikta atzīme par aizliegumu šiem produktiem piemērot atlaidi. Atlaides piemērošana atspoguļojas arī  čeka izdrukā. 

Ja vairākas datubāzes programmā definētas atlaides pārklājas, vai tiek piemērotas vienlaicīgi, tad kases sistēmas loģika izvēlas pircējam izdevīgāko atlaižu variantu. Kases sistēmas operatora definētās atlaides sistēmas loģikā ir ar augstāku prioritāti un aizstās datubāzes programmā definētu atlaidi pat gadījumos, kad datubāzes programmā definētā atlaide pircējam būtu izdevīgāka.  

KLIENTI 

Izvēloties funkciju “Klientu saraksts” kases sistēmas Operatoram ir iespēja norādīt pārdošanas vai atcelšanas darījumam klientu. Klienta izvēle notiek atsevišķā šim nolūkam izdalītā lietotāja saskarnes logā. Ievadei var izmatot skārienjūtīgo ekrānu, klaviatūru, peli, magnētiskās joslas lasītāju, NFC karšu lasītāju, svītru kodu lasītāju vai citas Kases sistēmai pievienotas perifērijas, kuras paredzētas datu ievadei. Resico V1 katram dokumentam ir paredzēta tikai viena klienta norādīšana. Izvēloties funkciju “Klientu saraksts” atkārtoti tiek dota iespēja nomainīt jau iepriekš norādītu klientu pret citu.  

Resico V1 kases sistēmā klienta identifikācija var tikt veikta izmantojot arī klienta kartes. Klienta kartes informācija tiks atpazīta gan klientu sarakstā, gan sākumlogā.

APMAKSA 

Resico V1 Kases sistēmai, atkarība no klienta vajadzībām, var būt nodefinēts viens vai vairāki apmaksas veidi, piemēram, skaidra nauda, maksājums ar bankas karti, Resico dāvanu karte, Dāvanu karte utt. 

Skaidra nauda – šis maksājuma veids paredz pirkuma apmaksu skaidrā naudā. Izvēloties operāciju  “Apmaksa skaidrā naudā” tiek atvērts īpašs šim nolūkam izdalīts lietotāja saskarnes logs. Kases sistēmas operators var ievadīt naudas summu kas ir mazāka par preču groza kopējo apjomu, kas ir vienāda ar preču groza kopējo apjomu, vai kas ir lielāka par preču groza kopējo apjomu.  

Ja ievadītā summa ir mazāka par preču groza kopējo apjomu kases operators varēs turpināt darījuma apstrādi, pievienojot papildus rindas vai turpinot ar nākamo apmaksas darbību.  

Ja ievadītā summa būs vienāda  vai lielāka par summu apmaksai, darījums tiks pabeigts, kases sistēma veiks darījuma reģistrāciju un izdrukās darījumu apliecinošu čeku. Lietotāja saskarnē tiks atvērts speciāli šim nolūkam izdalīts logs, kur attēlota informācija par darījuma summu, visu maksājumu apjomu un izdodamo atlikumu, ja tāds ir. 

Bankas karte – šis maksājuma veids paredz pirkuma apmaksu norēķinoties ar elektroniskiem maksājuma līdzekļiem. Izvēloties operāciju  “Bankas karte” tiek atvērts īpašs šim nolūkam izdalīts lietotāja saskarnes logs. Kases sistēmas operators var ievadīt naudas summu kas ir mazāka par preču groza kopējo apjomu vai kas ir vienāda ar preču groza kopējo apjomu. 

Ja ievadītā summa ir mazāka par preču groza kopējo apjomu kases operators varēs turpināt darījuma apstrādi, pievienojot papildus rindas vai turpinot ar nākamo apmaksas darbību.  

Ja ievadītā summa būs vienāda ar summu apmaksai, darījums tiks pabeigts, kases sistēma veiks darījuma reģistrāciju un izdrukās darījumu apliecinošu čeku. Lietotāja saskarnē tiks atvērts speciāli šim nolūkam izdalīts logs, kur attēlota informācija par darījuma summu, visu maksājumu apjomu un izdodamo atlikumu, ja tāds ir.  

Elektroniskiem maksājumu veidiem Resico V1 sistēma neatļauj ievadīt summu lielāku par summu apmaksai. Pie mēģinājuma tiks izvadīts informatīvs paziņojums. 

Šim maksājuma veidam nav integrācijas ar bankas karšu apstrādes aparatūru. Bankas karšu maksājumi apstrādājami uz atsevišķas brīvi stāvošas aparatūras.  

Bankas karte (WorldLine) – šis maksājuma veids paredz pirkuma apmaksu norēķinoties ar elektroniskiem maksājuma līdzekļiem uz integrētas banku karšu apstrādes aparatūras. Izvēloties operāciju “Bankas karte (WorldLine)” tiek atvērts īpašs šim nolūkam izdalīts lietotāja saskarnes logs. Kases sistēmas operators var ievadīt naudas summu kas ir mazāka par preču groza kopējo apjomu vai kas ir vienāda ar preču groza kopējo apjomu. 

Ja ievadītā summa ir mazāka par preču groza kopējo apjomu kases operators varēs turpināt darījuma apstrādi, pievienojot papildus rindas vai turpinot ar nākamo apmaksas darbību.  

Ja ievadītā summa būs vienāda ar summu apmaksai, darījums tiks pabeigts, kases sistēma veiks darījuma reģistrāciju un izdrukās darījumu apliecinošu čeku. Lietotāja saskarnē tiks atvērts speciāli šim nolūkam izdalīts logs, kur attēlota informācija par darījuma summu, visu maksājumu apjomu un izdodamo atlikumu, ja tāds ir.  

Klients ievadīto summu apstiprina uz integrētās banku karšu apstrādes aparatūras atbilstoši bankas definētajiem noteikumiem.  

Elektroniskiem maksājumu veidiem Resico V1 sistēma neatļauj ievadīt summu lielāku par summu apmaksai. Pie mēģinājuma tiks izvadīts informatīvs paziņojums.  

Bankas karte (NETs) – šis maksājuma veids paredz pirkuma apmaksu norēķinoties ar elektroniskiem maksājuma līdzekļiem uz integrētas banku karšu apstrādes aparatūras. Izvēloties operāciju “Bankas karte (NETs)” tiek atvērts īpašs šim nolūkam izdalīts lietotāja saskarnes logs. Kases sistēmas operators var ievadīt naudas summu kas ir mazāka par preču groza kopējo apjomu vai kas ir vienāda ar preču groza kopējo apjomu. 

Ja ievadītā summa ir mazāka par preču groza kopējo apjomu kases operators varēs turpināt darījuma apstrādi, pievienojot papildus rindas vai turpinot ar nākamo apmaksas darbību.  

Ja ievadītā summa būs vienāda ar summu apmaksai, darījums tiks pabeigts, kases sistēma veiks darījuma reģistrāciju un izdrukās darījumu apliecinošu čeku. Lietotāja saskarnē tiks atvērts speciāli šim nolūkam izdalīts logs, kur attēlota informācija par darījuma summu, visu maksājumu apjomu un izdodamo atlikumu, ja tāds ir.  

Klients ievadīto summu apstiprina uz integrētās banku karšu apstrādes aparatūras atbilstoši bankas definētajiem noteikumiem.  

Elektroniskiem maksājumu veidiem Resico V1 sistēma neatļauj ievadīt summu lielāku par summu apmaksai. Pie mēģinājuma tiks izvadīts informatīvs paziņojums.  

Datubāzes programmā definēta dāvanu karte – Resico V1 kases sistēma piedāvā dāvanu karšu numurus, vērtības un statusu kontrolēt datubāzes programmā. Šai gadījumā pārdodot datubāzes programmā definētu dāvanu karti, vai norēķinoties ar datubāzes programmā definētu dāvanu karti kases sistēma verificē dāvanu karti datubāzes programmā. Izvēloties operāciju  “DB dāvanu karte” tiek atvērts īpašs šim nolūkam izdalīts lietotāja saskarnes logs. Kases sistēmas operatoram jāievada dāvanu kartes numurs, ja kartei ir atbilstošs status var turpināt izvēloties norakstāmo summu un veicot apmaksas darbības reģistrāciju. Ievadot norakstāmo summu var ievadīt naudas summu, kas ir mazāka par preču groza kopējo apjomu vai kas ir vienāda ar preču groza kopējo apjomu. 

Ja ievadītā summa ir mazāka par preču groza kopējo apjomu kases operators varēs turpināt darījuma apstrādi, pievienojot papildus rindas vai turpinot ar nākamo apmaksas darbību.  

Ja ievadītā summa būs vienāda ar summu apmaksai, darījums tiks pabeigts, kases sistēma veiks darījuma reģistrāciju un izdrukās darījumu apliecinošu čeku. Lietotāja saskarnē tiks atvērts speciāli šim nolūkam izdalīts logs, kur attēlota informācija par darījuma summu, visu maksājumu apjomu un izdodamo atlikumu, ja tāds ir.  

Maksājumu veidam DB dāvanu karte Resico V1 sistēma neatļauj ievadīt summu lielāku par summu apmaksai. Pie mēģinājuma tiks izvadīts informatīvs paziņojums.

Daļēja maksājuma atcelšana 

Daļēji veiktu maksājumu iespējams anulēt. Izvēloties funkciju “Atcelt” attiecīgajā daļēja maksājuma rindā. 

ČEKA SŪTĪŠANA E-PASTĀ 

Ja darījumam ir pievienota klienta informācija un šim klientam ir atzīmēts “sūtīt čeku e-pastā”, tad čeks tiek sūtīts uz klienta norādīto e-pasta adresi. Kad veiksmīgi nosūtīts, tad tiek parādīts atbilstošs paziņojums:

UZSĀKTA DARĪJUMA ANULĒŠANA 

Resico V1 kases sistēma pieļauj uzsākta darījuma anulēšanu. Izvēloties funkciju “Atcelt visu”, tiek atvērts īpašs šim nolūkam izdalīts lietotāja saskarnes logs. Kases sistēmas operatoram jāapstiprina funkcijas izpilde. Apstiprinājuma gadījumā iesāktais darījums tiek anulēts, tiek izdarīti attiecīgi ieraksti kases sistēmas datnēs un tiek izdrukāts nefiskāls dokuments kur uzskaitītās anulētajā darījuma rindas. 

Gadījumā, ja kases sistēmas operatoram ir ierobežotas tiesības, šī funkcionalitāte var nebūt pieejama. Šādā gadījumā tiek izvadīts attiecīgs paziņojums.   

DARĪJUMA AIZTURĒŠANA 

Resico V1 kases sistēma nodrošina iesākta darījuma aizturēšanu un aizturēta darījuma atsākšanu. Lai veiktu darījuma aizturēšanas operāciju Kases sistēmas operatoram jāizvēlas funkcija “Citas operācijas” un secīgi jāizvēlas “Aizturēt darījumu”. Pēc funkcijas izpildes iesāktais darījums tiek aizturēts, tiek izdarīti attiecīgi ieraksti kases sistēmas datnēs un tiek izdrukāts nefiskāls dokuments. 

Gadījumā, ja kases sistēmas operatoram ir ierobežotas tiesības, šī funkcionalitāte var nebūt pieejama. Šādā gadījumā tiek izvadīts attiecīgs paziņojums.  

AIZTURĒTA DARĪJUMA ATSĀKŠANA 

Lai veiktu aizturēta darījuma atsākšanas operāciju Kases sistēmas operatoram jāizvēlas funkcija “Citas operācijas” un secīgi jāizvēlas “Aizturēto darījumu saraksts”.  Ja sistēmā nav reģistrētu aizturēto darījumu lietotāja saskarnē tiks izvadīts attiecīgs paziņojums. Ja sistēmā reģistrēts tikai viens aizturēts darījums tas tiks atsākts nekavējoties. Ja sistēmā reģistrēti vairāki aizturētie darījumi, atsākamā darījuma izvēle notiek atsevišķā šim nolūkam izdalītā lietotāja saskarnes logā, kur kases sistēmas operators var apskatīt katra aizturētā darījuma numuru, laiku, kad tas ticis aizturēts, kopsummu un citu informāciju. 

Resico V1 kases sistēma nepieļauj Z atskaites sagatavošanu, ja sistēmā reģistrēts kaut viens aizturēts darījums. Pirms Z atskaites sagatavošanas visi aizturētie darījumi ir jāatsāk un jānoslēdz finalizējot apmaksu pārdošanas darījuma gadījumā, finalizējot izmaksu atgriešanas darījuma gadījumā vai anulējot šos darījumus. 

ATGRIEŠANA (ATMAKSA) 

Resico V1 kases sistēma nodrošina iespēju veikt atmaksas darījumu. Izvēloties funkciju “Sākt atgriešanas darījumu” lietotāja saskarnē parādās skaidra indikācija par uzsāktu Atgriešanas transakciju. Produktu un pakalpojumu pievienošana iespējama tādā pašā veidā kā jau aprakstīts sadaļā Pārdošana.  

Atmaksas darījuma uzsākšana iespējama tikai, ja kases sistēmā nav uzsākts neviens cits darījums. 

Gadījumā, ja kases sistēmas operatoram ir ierobežotas tiesības, šī funkcionalitāte var nebūt pieejama. Šādā gadījumā tiek izvadīts attiecīgs paziņojums.  

UZPIRKŠANA

Resico V1 kases sistēma nodrošina iespēju veikt uzpirkšanas darījumu. Operāciju iespējams sākt izvēloties speciālas, šim nolūkam paredzētas produktu kartiņas. Izvēloties šāda tipa produktus lietotāja saskarnē parādās skaidra indikācija par uzsāktu Uzpirkšanas transakciju.

Uzpirkšanas darījuma uzsākšana iespējama tikai, ja kases sistēmā nav uzsākts neviens cits darījums. Uzpirkšanas produktus nevar pievienot pārdošanas vai atmaksas darījumiem.

Gadījumā, ja kases sistēmas operatoram ir ierobežotas tiesības, šī funkcionalitāte var nebūt pieejama. Šādā gadījumā tiek izvadīts attiecīgs paziņojums.

RESTORĀNU FUNKCIONALITĀTE 

GALDIŅA PIEVIENOŠANA PASŪTĪJUMAM 

Resico V1 kases sistēma nodrošina iespēju reģistrēt pasūtījumu konkrētam sistēmā definētam galdiņam.  Atverot apakšizvēlni “Galdi” un izvēloties kādu no iepriekš definētajiem galdiem lietotāja saskarnē parādās skaidra indikācija par pasūtījumam piesaistīto galda numuru. Galda pievienošana pasūtījumam iespējama tikai pirms pasūtījuma uzsākšanas.  

VIESA IZVĒLE 

Resico V1 kases sistēma nodrošina iespēju norādīt konkrētā viesa numuru tiem pasūtījumiem, kuriem piesaistīts galda numurs. Standarta ekrāna izkārtojumā viesu izvēlne atrodama ekrāna labajā malā tieši blakus pasūtījuma rindu informācijai. Viesa norādīšana nav obligāta, pēc noklusējuma pasūtījuma rinda tiek piešķirta viesim 1. 

PASNIEGŠANAS KĀRTAS IZVĒLE 

Resico V1 kases sistēma nodrošina iespēju norādīt pasniegšanas kārtas numuru tiem pasūtījumiem, kuriem piesaistīts galda numurs. Standarta ekrāna izkārtojumā pasniegšanas kārtu izvēlne atrodama ekrāna augšējā kreisajā pusē. Pasniegšanas kārtas norādīšana nav obligāta, pēc noklusējuma tiek izmantota viena pasniegšanas kārta. 

STARPRĒĶINA SAGATAVOŠANA 

Resico V1 kases sistēma nodrošina iespēju sagatavot starprēķinu konkrētam sistēmā definētam galdiņam.  Atverot apakšizvēlni “Galdi” un izvēloties funkciju “Starprēķins” tiks sagatavots nefiskāls dokuments “Starprēķins” sistēmā tobrīd atvērtajam galdiņam.   

PASŪTĪJUMA ATJAUNOŠANA 

Resico V1 kases sistēma nodrošina iespēju uzturēt vairākus atvērtus galdiņu pasūtījumus. Sistēmas lietotājam tiek dota iespēja pārslēgties no viena galdiņa uz otru, redzēt jau esošo pasūtījuma informāciju kā arī to papildināt. Pasūtījuma atjaunināšana tiek veikta lietotāja saskarnē izvēloties funkciju “Atjaunot pasūtījumu”.   

Ja kases sistēmas datubāzē eksistē kaut viens nepabeigts galdiņu pasūtījums, nebūs iespējams veikt Z pārskata sagatavošanu. Lai sagatavotu pārskatu būs jānoslēdz visi galdiņu pasūtījumi, reģistrējot samaksu par pasūtījumu vai pasūtījumu atceļot.  

 Atverot apakšizvēlni “Galdi” un izvēloties kādu no iepriekš definētajiem galdiem lietotāja saskarnē parādās skaidra indikācija par pasūtījumam piesaistīto galda numuru. Galda pievienošana pasūtījumam iespējama tikai pirms pasūtījuma uzsākšanas.  

KASES SISTĒMAS OPERĀCIJAS ĀRPUS TIRDZNIECĪBAS 

NAUDAS IELIKŠANA (MAIŅAS NAUDA) 

Lai veiktu naudas iemaksas operāciju Kases sistēmas operatoram jāizvēlas funkcija “Citas operācijas” un secīgi jāizvēlas “Ielikt maiņas naudu”.  Tiek atvērts atsevišķs šim nolūkam izdalīts lietotāja saskarnes logs, kur kases sistēmas operators var ievadīt kases sistēmā ieliekamās naudas apjomu. Ja kases sistēmas uzstādījumos norādītas vairākas maksājuma metodes ar tipu “skaidra nauda”, tad kases sistēmas operators var izvēlēties kurā no šīm metodēm reģistrēt iemaksu. Pēc naudas iemaksas apstiprinājuma tiek veikti attiecīgi ieraksti kases sistēmas datnēs un tiek izdrukāts dokuments ar veidu  “nauda”. 

Gadījumā, ja kases sistēmas operatoram ir ierobežotas tiesības, šī funkcionalitāte var nebūt pieejama. Šādā gadījumā tiek izvadīts attiecīgs paziņojums.  

NAUDAS IZŅEMŠANAS OPERĀCIJAS (INKASĀCIJA) 

Lai veiktu naudas izņemšanas operāciju Kases sistēmas operatoram jāizvēlas funkcija “Citas operācijas” un secīgi jāizvēlas “Inkasācija “Seifs”” vai “Inkasācija “Banka””. Funkcionālas atšķirības starp funkcionalitātēm nav, inkasācijas operācija izdalīta divos veidos, lai kases sistēma spētu sniegt kases operatoram pilnvērtīgāku datu analīzi. Abos gadījumos tiek atvērts atsevišķs šim nolūkam izdalīts lietotāja saskarnes logs, kur kases sistēmas operators var ievadīt no kases sistēmas izņemamās naudas apjomu. Ja kases sistēmas uzstādījumos norādītas vairākas maksājuma metodes ar tipu skaidra nauda, tad kases sistēmas operators var izvēlēties kurā no šīm metodēm reģistrēt izmaksu. Pēc naudas izmaksas apstiprinājuma tiek veikti attiecīgi ieraksti kases sistēmas datnēs un tiek izdrukāts dokuments ar veidu  “nauda”. 

Gadījumā, ja kases sistēmas operatoram ir ierobežotas tiesības, šī funkcionalitāte var nebūt pieejama. Šādā gadījumā tiek izvadīts attiecīgs paziņojums.  

NAUDAS LĀDES ATVĒRŠANA ĀRPUS TIRDZNIECĪBAS DARĪJUMA 

Lai veiktu naudas lādes atvēršanu ārpus tirdzniecības operācijas, Kases sistēmas operatoram jāizvēlas funkcija “Citas operācijas” un secīgi jāizvēlas “Atvērt naudas lādi”. Funkcija pieejama tikai gadījumos, ja sistēmā nav neviena uzsākta darījuma. Naudas lādēs atvēršanas fakts tiek piefiksēts sistēmas datnēs un tiek veikta attiecīga nefiskāla dokumenta izdruka.  

Gadījumā, ja kases sistēmas operatoram ir ierobežotas tiesības, šī funkcionalitāte var nebūt pieejama. Šādā gadījumā tiek izvadīts attiecīgs paziņojums.  

PĀRSKATI 

KONTROLES FINANŠU PĀRSKATS (X PĀRSKATS) 

Lai veiktu kontroles finanšu pārskata izdruku, Kases sistēmas operatoram jāizvēlas funkcija “X / Z atskaites” un secīgi jāizvēlas “X atskaite”. Funkcija pieejama tikai gadījumos, ja sistēmā nav neviena uzsākta darījuma. Funkcija veic attiecīga “kontroles finanšu pārskata” dokumenta izdruku.  

Gadījumā, ja kases sistēmas operatoram ir ierobežotas tiesības, šī funkcionalitāte var nebūt pieejama. Šādā gadījumā tiek izvadīts attiecīgs paziņojums.  

Z PĀRSKATS  

Lai veiktu Z pārskata izdruku (maiņas slēgšanu), kases sistēmas operatoram jāizvēlas funkcija “X / Z atskaites” un secīgi jāizvēlas “Z atskaite”. Funkcija pieejama tikai gadījumos, ja kases sistēmas datubāzē nav neviena uzsākta darījuma, nav neviena aizturēta darījuma un nav neviena atvērta galdiņu pasūtījuma. Pēc apstiprinājuma saņemšanas no kases sistēmas operatora tiek veikta attiecīga “Z pārskats” dokumenta izdruka.  

Gadījumā, ja kases sistēmas operatoram ir ierobežotas tiesības, šī funkcionalitāte var nebūt pieejama. Šādā gadījumā tiek izvadīts attiecīgs paziņojums.  

PAPILDUS FUNKCIJAS 

PRODUKTI AR SĒRIJAS NUMURIEM 

Resico V1 kases sistēmas versijas virs 2.0 atbalsta produktu sērijas numuru ievadi. Ja produkta informācijā ir norāde par sērijas numura nepieciešamību, kases sistēmas operatora displejā pēc produkta ievades tiks izvadīts atsevišķs lietotāja saskarnes logs, kur jāievada pārdodamā vai atgrieztā produkta sērijas numurs. Atkarībā no produkta parametriem šis sērijas numurs tikt pārbaudīts arī saistītajā datubāzes programmā. 

EKL PĀRLŪKS 

Resico V1 kases sistēmas versija 2.0 iekļauj elektroniskās kontrollentas pārlūkošanas interfeisu. Šai sadaļā iespējams apskatīt elektronisko kontrollentu saturu, kā arī izmantot meklēšanas funkciju.  

REISA REĢISTRĀCIJA 

Resico V1 kases nodrošina iespēju darījumam pievienot lidojuma reisa informāciju. Funkcionalitāte paredzēta tirgotājiem, kas savus klientus apkalpo lidostu muitas kontroles zonā. 

Reisa informācijas pievienošana darījumam iespējama tikai pirms darījuma uzsākšanas, lietotāja saskarnē izvēloties funkciju “Reisi”. Sistēma piedāvās izvēlēties kādu no sistēmā jau reģistrētiem reisiem vai arī reģistrēt jaunu reisu. Tāpat sistēma pieprasīs norādīt sēdvietas informāciju.  

PAŠAPKALPOŠANĀS SĀKUMA SASKARNE 

Pašapkalpošanās interfeisa sākuma saskarne piedāvā iespēju izvēlēties saskarnes valodu kā arī ēdiena pasniegšanas veidu – uz vietas vai līdzņemšanai. 

TIRDZNIECĪBAS OPERĀCIJAS PAŠAPKALPOŠANĀS SASKARNĒ  

PĀRDOŠANA 

Produktu pievienošana pirkumam var tikt realizēta vairākos veidos.  

  • Izvēloties produktu no Produktu režģa skata, izmantojot skārienjūtīgo ekrānu vai peli. 

  • Izvēloties produktu no “Populārākais” sadaļas, izmantojot skārienjūtīgo ekrānu vai peli. 

  • Ievadot produkta, pakalpojuma kodu vai svītrkodu. Ievadei var joslas lasītāju, NFC karšu lasītāju, svītru kodu lasītāju vai citas Kases sistēmai pievienotas perifērijas, kuras paredzētas datu ievadei.

LABOŠANA 

Resico V1 pašapkalpošanās interfeisā ir piedāvāta viena labošanas iespēja – dzēst rindu. Rindas atcelšana iespējama izvēloties sarkano ikonu pie darījuma rindas. Atceltās rindas tiks atspoguļotas čeka izdrukā kā rindas korekcijas. 

Darījuma rindas skaita palielināšana iespējama izvēloties zaļo “+” ikonu.  

APMAKSA 

Resico V1 Kases sistēmas pašapkalpošanās interfeisā, atkarība no klienta vajadzībām, var būt nodefinēts viens vai vairāki darījuma pabeigšanas/apmaksas veidi -skaidra nauda vai maksājums ar bankas karti. 

Bankas karte – šis maksājuma veids paredz pirkuma apmaksu norēķinoties ar elektroniskiem maksājuma līdzekļiem uz integrētas banku karšu apstrādes aparatūras. Izvēloties operāciju “Bankas karte” uz bankas termināli tiek padota darījuma summa un gaidīta atbilde.   

Klients ievadīto summu apstiprina vai noraida uz integrētās banku karšu apstrādes aparatūras atbilstoši bankas definētajiem noteikumiem.  

Skaidra nauda – šis izvēlne paredz pirkuma apmaksu skaidrā naudā uz citas kases sistēmas. Klientam tiek sagatavota nefiskāla izdruka ar izvēlēto preču artikuliem un skaitu. Ar šādu izdruku klients var doties pie kases sistēmas kuru apkalpo operators un uzrādot pašapkalpošanās kases sistēmā sastādīto produktu sarakstu veikt apmaksu par šiem produktiem skaidrā naudā.  

Programatūrai nav integrācijas ar skaidras naudas pieņemšanas aparatūru un norēķini skaidrā naudā tiešā veidā nav pieejami. 

UZSĀKTA DARĪJUMA ANULĒŠANA PAŠAPKALPOŠANĀS SASKARNĒ 

Resico V1 kases sistēmas pašapkalpošanās interfeiss veiks uzsākta darījuma automātisku anulēšanu, ja kases sistēmas funkcionalitāte neuztvers lietotāja aktivitāti ilgāku laika periodu. Šis laika periods ir konfigurējams un var tikt pielāgots klienta vajadzībām vai darbības specifikai. Par anulētu darījumu tiek izdarīti attiecīgi ieraksti kases sistēmas datnēs un tiek izdrukāts nefiskāls dokuments, kur uzskaitītās anulētajā darījuma rindas. 

X/Z PĀRSKATS  

Lai veiktu Z pārskata izdruku (maiņas slēgšanu), kases sistēmas operatoram jānoskenē speciāli šim nolūkam sagatavotu svītrkodu vai jāatver slēptu interfeisu, kur ievadot savu paroli var piekļūt pie iespējas izdrukāt X un Z atskaites, veikt datu apmaiņu ar integrēto datubāzes programmu, pārstartēt sistēmu vai izslēgt

aparatūru.

Success

Paldies

Demo pieeja ir nosūtita uz e-pastu

Aizpildi formu

un saņemsi RESICO demo pieeju
Success

Paldies

Esam saņēmuši tavu ziņu un vienas darba dienas laikā mūsu speciālists ar tevi sazināsies.