Resico KS izmanto HTTP GET pieprasījumus, lai no integrētās datu bāzes programmas pieprasītu jebkuru jaunu produktu, klientu, akcijas un citu informāciju.
KS GET pieprasījumu HTTPS URL parametros ir definēts unikāls klienta ID un sinhronizācijas iepriekšējās sinhronizācijas servera laiks.
Visos POS sistēmas pieprasījumos satura formāts tiek definēts kā Content-Type: application/json
Pieprasījumi no POS sistēmām tiek veikti periodiski. Perioda ilgumu iestata apkalpojošais dienests, uzstādot POS sistēmu. Pēc noklusējuma šis laiks ir 15 minūtes.

Datu sinhronizācijas pieprasījuma piemērs

GET
curl –location ‘https://api.resico.com/api/resicowin/v2/e041eb1d2054ea6361cf3d260b2f3d8e/sync’ \
–header ‘Authorization: bearer d2af303095c7d716d5094ba350465acc’ \
–header ‘Content-Type: application/json’

Datu sinhronizācijas atbildes datu piemērs

AprakstsObligāts Jā / NēLauka tipsNo KS versijas
{
“root”:{
“serverTime”:”2024-03-05 15:43:36″,Šis parametrs tiks sūtīts pie nākamā pieprasījumavarchar(50)4.0
“DefaultCurrency”:”EUR”,Valūtas kods – tiek attēlots programmā un izdrukāsvarchar(3)3.0
“GiftcardsApiKey”:”A1bbSh0LdYow9jtqUTjaYOHsrmiZrQAC”,API Key Dāvanu karšu risinājumam, ja tiek izmantotsvarchar(256)3.0
“JsonApiKey”:”9ac3a3a720c9758a35d765875abc3588″,API Key pieslēgumam, ja izmanto klientu rediģēšanu no KSvarchar(256)3.0
“POS”:{KS iestatījumi, obligāts pie izmaiņām
“POSCode”:”1″,Unikāls KS indentifikatorsvarchar(20)
“POSType”:1,Retail=1; BaReCa=2; Kiosk=3; Tablet=4int
“POSName”:”1″,KS nosaukums – tiek attēlots programmā un izdrukāsnvarchar(50)
“LocationCode”:”TP”,Novietojuma identifikatorsvarchar(20)
“LocationName”:”TomaPasaule.lv”,Novietojuma nosaukums – tiek attēlots progrāmmā, netiek drukātsnvarchar(50)
“LocationAddress”:”Celmiņi, Dobeles nov., Tērvetes pag.”,Novietojuma adrese – netiek izmantotsnvarchar(max)
“FooterLine1″:””,Čeka kājene – tiek drukāts čekānvarchar(max)
“MembershipRatio”:0,Punktu attiecībadecimal
“MembershipPointsRate”:0Punktu likmedecimal
“PromoReceiptText”:”Text”Reklāmas izdrukas tekstsnvarchar(max)
},
“Products”:{
“current_page”:1,pašreizējais lapas numurs – netiek izmantots
“data”:[
{
“type”:”prod”,Produkta tips: giftcard,prod,bom,service,voucher,depositvarchar(8)
“action”:0,0 = pievienot vai labot, 1 = dzēstint
“productNo”:”78250″,Produkta numursvarchar(50)
“parentProductNo”:””,Virsprodukta numurs, ja šis produkts ir variācija – norāde uz esošu produktuvarchar(50)
“productName”:”Auto \”3 vienā\””,Produkta nosaukums – tiek drukāts čekānvarchar(200)
“notes”:”Izmēri: Fuksijas krāsas auto: 12 cm x 4,5 cm x 6 cm Dzeltenās krāsa\n auto: 17m5 cm x 5,3 cm x 6,3 cm Gaiši zilās krāsas auto: 14 cm x 5 cm x\n 6 cm\n \n \n \n \n \n \n Materiāli:Korpusi: kalnu kļava / Riteņi: Dižskābardis\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n Iepakojuma izmērs: 21,8 cm x 11 cm x 6,5 cm\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n 3 savienojami automobiļi\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n Ieteicams bērniem virs 3\ngadu vecuma\n\n\n \n \n \n\n\n\n\n\n Kā rūpēties par šo rotaļlietu\n \n \n \n \n \n \n \n \n Šī rotaļlieta un iepakojums ir izgatavoti no dabiskiem materiāliem, un\n to s var viegli pārsrādāt.\n \n \n \n \n \n Pirms došanas bērniem, lūdzu, noņemiet visu iepakojumu un stiprinājumus.\n \n \n \n \n \n Lūdzu nelietojiet asus instumentus, lai noņemtu iepakojumu.\n \n \n \n \n \n Tīriet rotaļlietas virsmu, izmantojot tikai mitru drāniņu.\n \n \n \n \n \n Lūdzu nepakļaujiet šo rotaļlietu augstas temperatūras vai augsta mitruma\n iedarbībai. Šādos apstākļos koksne var saliekties un deformēties.\n \n \n \n \n \n Mēs ieskām vēcāku uzraudzību, ja ar rotaļlietu spēlējās mazi bērni.\n \n \n \n \n\n\n\n \n \n\nVairāk jauku rotaļlietu\n”,Produkts apraksts – netiek drukātsnvarchar(max)
“unitOfMeasure”:”gb”,Mērvienības kods – norāde uz esošo mērvienībunvarchar(10)
“productCategoryCode”:”transporta-lidzekli”,Kategorijas kods, ja produkts iekļauts kategorijā – norāde uz esošo kategorijuvarchar(50)
“department”:null,Nodaļas identifikators – norāde uz esošo nodaļuint
“VATid”:”A”,PVN identifikators – norāde uz esošo PVN ierakstuvarchar(1)
“kitchenPrinter”:null,Produktam piesaistītais virtuves printerisint
“includeInMenu”:0,0 – nerādīt / 1 – rādīt KS ātrajā izvēlnēint
“includeInQuickOrders”:0,false – nerādīt / true – rādīt kioska ātrajā izvēlnēbool
“notDiscountable”:false,piemērot / nepiemērot atlaidesbool
“productPictureLink”:”https://storage.googleapis.com/resico-retail/699/372c28a124d02e5dc547166d5e8488c7/products/1-qb25vajd-large.jpg”,Produkta attēla URLvarchar(120)
“snRequired”:false,Produktam nepieciešmas ievadīt sērijas numuru: true/falsebool
“snValidationRequired”:false,Sērijas numuram nepieciešama validācija true/falsebool
“reverseVAT”:false,Produktam piemērojams reversais (apgrieztais) PVNbool
“reverseVATtext”:””,Tekst pie produkta, ja piemērots reversais pvnnvarchar(max)
“salesPrice”:”24.0000″,Produkta pārdošanas cenadecimal
“salesPrice2″:”24.0000”,Produkta pārdošanas cena, ja piemērots reversais PVNdecimal
“infoCodeID”:””,Infokoda identifikators – norāde uz esošo infokoduvarchar(45)
“allowedDaysOfWeek”:null,Atļauts pārdot norādītajās nedēļas dienās. Nenorādīts – vienmēr atļauts. Pr=1, Se=6, Sv=0. Piemēram: “140” – Pr, Ce, Sv
“allowedToSellFrom”:”00:15″,Atļauts pārdot no plkst… Nenorādīts – no pusnakts
“allowedToSellTo”:null,Atļauts pārdot līdz plkst… Nenorādīts – līdz pusnaktij
“Barcodes”:[
{
“barcode”:”5906554278252″,svītrkoda simbolu virknenvarchar(128)
“action”:0,0 – pivienot vai rediģēt, 1 – dzēstint
“unitOfMeasure”:”pk”,speciālās mērvienības kods konkrētajam svītrkodam – norāde uz esošo mērvienībuvarchar(2)
“salesPrice”:20.32,Produkta cena par speciālo mērvienību, ja norādītsdecimal
“salesPrice2”:20.32,Produkta cena par speciālo mērvienību, ja norādīts un piemērots reversais PVNdecimal
}
],
“LinkedProducts”:[
],
“PriceGroupPrices”:[
]
}
],
“first_page_url”:”https://retail.resico.com/api/resicowin/v2/372c28a124d02e5dc547166d5e8488c7/sync?limit=100&page=1″,pirmās lapas URL – netiek izmantots
“from”:1,Elementi sarakstā “No” – Netiek izmantots
“last_page”:8,Pēdējās lapas numurs – netiek izmantots
“last_page_url”:”https://retail.resico.com/api/resicowin/v2/372c28a124d02e5dc547166d5e8488c7/sync?limit=100&page=8″,pēdējās lapas URL – netiek izmantots
“next_page_url”:”https://retail.resico.com/api/resicowin/v2/372c28a124d02e5dc547166d5e8488c7/sync?limit=100&page=2″,Nākamās lapas URL – Pēdējā lapā jābūt null, tukšam vai nenorādītam
“path”:”https://retail.resico.com/api/resicowin/v2/372c28a124d02e5dc547166d5e8488c7/sync”,Netiek izmantots
“per_page”:100,Netiek izmantots
“prev_page_url”:null,Iepriekšējās lapas URL – netiek izmantots
“to”:100,Elementi sarakstā “Līdz” – netiek izmantots
“total”:757Netiek izmantots
},
“UnitsOfMeasure”:[Mērvienības
{
“action”:0,0 – jauns vai rediģēt / 1 – dzēstint
“unitOfMeasure”:”gb”,Mērvienības kods (daļēji reģistrjūtīgs*)nvarchar(10)
“unitOfMeasureName”:”Gab”,Mērvienības nosaukums – tiek drukāts čekānvarchar(20)
“weightUOM”:false,true = Dalāma vērvienība / false – nedalāmabool
“autoReadScale”:falsetrue = Automātiski nolasīt svarusbool
}
],
“ProductCategories”:[Produktu kategorijas
{
“productCategoryCode”:”transporta-lidzekli”,Kategorijas kodsvarchar(50)
“productCategoryName”:”Transporta līdzekļi”,Kategorijas nosaukumsnvarchar(max)
“productParentCategoryCode”:””,Virskategorijas kods – norāde uz esošo kategorijuvarchar(50)
“productCategoryBackgroundColor”:”#337ab7″,Fona krāsanvarchar(max)
“productCategoryTextColor”:”#ffffff”,Teksta krāsanvarchar(max)
“productCategoryPictureLink”:””,Kategorijas attēla URLnvarchar(max)
“productCategoryOrder”:null,Kārtošanas indekss – ātrajā izvēlnē tiks kārtots augošā secībāint
“membershipVoid”:false,ja true, tad pērkot šīs kategorijas prduktus, netiek skaitīti dalības punktibool
“action”:00 – jauns vai rediģēt / 1 – dzēstint
}
],
“VAT”:[PVN likmes.
{
“action”:0,0 – jauns vai rediģēt / 1 – dzēstint
“vatID”:”A”,PVN kodsvarchar(1)
“vatPercentage”:”0.0000″,PVN procentu likme izteikta decimāldaļā, piemēram 21%=0.21decimal
“vatRate”:nullNetiek izmantotsnvarchar(max)
}
],
“PaymentMethods”:[Apmaksas veidi
],
“Workers”:[KS operatori
],
“CustomerGroups”:[Klientu grupas
{
“customerGroupID”:”mozello”,Klientu grupas identifikatorsnvarchar(128)
“customerGroupName”:”Mozello”,Klientu grupas nosaukumsnvarchar(max)
“PriceGroupCode”:”PriceGroup1″,Cenu grupa, ja tāda piešķirtanvarchar(128)
“action”:00 – jauns vai rediģēt / 1 – dzēstint
}
],
“Customers”:{Klienti
“current_page”:1,Netiek izmantots
“data”:[
{
“customerID”:”1000056″,Klienta identifikators – tikai ciparinvarchar(128)
“customerName”:”Jaanus Ongirts”,Klienta nosaukums / vārds (uzvārds)nvarchar(max)
“customerAddress”:”Piiri 25. Keila Linn, Estonia”,nvarchar(max)
“customerDeliveryAddress”:””,nvarchar(max)
“customerBankName”:””,nvarchar(max)
“customerBankCode”:””,nvarchar(max)
“customerBankAccount”:””,nvarchar(max)
“customerPhone”:”+3721111111″,nvarchar(max)
“customerEmail”:””,nvarchar(max)
“customerRegistrationNo”:””,Reģistrācijas Nrnvarchar(max)
“customerTaxPayerID”:””,PVN maksātāja Nrnvarchar(max)
“customerGroupID”:””,Klientu grupas identifikators – norāde uz esošu klientu grupunvarchar(128)
“loyaltyDiscount”:0,Lojalitātes atlaide %decimal
“reverseVAT”:false,Pazīme piešķir vai nepiešķir reverso PVNbool
“eMailReceipt”:false,true – Netiks drukāts čeks, bet sūtīts epastābool
“action”:0,0 – jauns vai rediģēt / 1 – dzēstint
“membershipPoints”:0,Uzkrātie dalības punktidecimal
“loyaltyCards”:[Lojalitātes karšu numuri
]
}
],
“first_page_url”:”https://retail.resico.com/api/resicowin/v2/372c28a124d02e5dc547166d5e8488c7/sync?limit=100&page=1″,Netiek izmantots
“from”:1,Netiek izmantots
“last_page”:1,Netiek izmantots
“last_page_url”:”https://retail.resico.com/api/resicowin/v2/372c28a124d02e5dc547166d5e8488c7/sync?limit=100&page=1″,Netiek izmantots
“next_page_url”:null,Nākamās lapas URL – Pēdējā lapā jābūt null, tukšam vai nenorādītam
“path”:”https://retail.resico.com/api/resicowin/v2/372c28a124d02e5dc547166d5e8488c7/sync”,Netiek izmantots
“per_page”:100,Netiek izmantots
“prev_page_url”:null,Netiek izmantots
“to”:56,Netiek izmantots
“total”:56Netiek izmantots
},
“PriceGroups”:[Cenu grupas
{
“PriceGroupCode”:”B2B”,Cenu grupas identifikators
“PriceGroupName”:”B2B cenas”,Cenu grupas nosaukums
“action”:00 – jauns vai rediģēt / 1 – dzēst
}
],
“Layouts”:{
}
}
}
Success

Paldies

Demo pieeja ir nosūtita uz e-pastu

Aizpildi formu

un saņemsi RESICO demo pieeju
Success

Paldies

Esam saņēmuši tavu ziņu un vienas darba dienas laikā mūsu speciālists ar tevi sazināsies.