Privacy Policy

cash register transparent background

Mēs apstrādājam jūsu personas datus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem un šiem privātuma noteikumiem. Mēs regulāri pārskatām šos noteikumus un izmaiņas izvietojam šajā tīmekļvietnē.

Kāda veida personas datus mēs vācam

Tas, kādus tieši jūsu personas datus mēs vācam, ir atkarīgs no tā, kāda veida tiesiskās attiecības mūs saista, kā arī no konkrētā apdrošināšanas pakalpojuma. Mēs vācam tikai tos personas datus, kas ir nepieciešami konkrētajām tiesiskajām attiecībām. Tālāk jūs atradīsies skaidrojumu par datu kategorijām un piemērus, kas palīdzēs jums labāk saprast, kādus personas datus mēs vācam.

Vispārīgā informācija

Vispārīgā informācija tiek ievākta, lai identificētu jūs kā klientu, labāk apkalpotu jūs dažādos apdrošināšanas izplatīšanas kanālos, sazinātos ar jums vai nokārtotu citus jautājumus, piemēram, izmaksātu jums apdrošināšanas atlīdzību (finanšu informācija).

Informācija par personu

Vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzimums, informācija par mājsaimniecības locekļiem, dzimšanas datums un vieta, informācija par darba vietu, informācija par izmantotajiem apdrošināšanas pakalpojumiem.

Valsts institūciju piešķirtie identifikācijas numuri

Personas kods, pases vai personas apliecības numurs, vadītāja apliecības vai cita

Kur mēs iegūstam jūsu datus

Lorem ipsum — dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kādam nolūkam mēs izmantojam šo informāciju

Lorem ipsum — dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Analītika un mārketings

Lorem ipsum — dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Pēdējā šo noteikumu pārskatīšanas reize: 03.12.2020

Success

Thank you!

Demo access has been sent to your email!

Fill out the form

to get RESICO demo access
Success

Thank you!

We have received your message and a consultant will contact you within one working day.